Vliv ženy Na Muže - Co Pro Muže Znamená ženská Energie

Obsah:

Vliv ženy Na Muže - Co Pro Muže Znamená ženská Energie
Vliv ženy Na Muže - Co Pro Muže Znamená ženská Energie
Anonim
ženský vliv na muže
ženský vliv na muže

Závisí úspěch člověka ve společnosti na tom, kdo je vedle něj? Může vliv ženy na muže změnit jejich život k lepšímu? Tyto rétorické otázky pronásledovaly silnější pohlaví více než sto let. Moderní psychologové jsou tedy připraveni poskytnout společnosti výsledky svého vědeckého výzkumu a říkají „ANO!“Se stoprocentní jistotou.

Obsah článku

 • 1 Síla ženské energie
 • 2 Psychologické triky
 • 3 Zdroje ženské síly
 • 4 Období žen ve třetím tisíciletí

Navíc je důležité, že žena ovlivňuje muže na fyzické i psychologické (podvědomé) úrovni a intuitivně ho tlačí k sebezdokonalování. O něco dříve si naši krajané dobře uvědomovali rčení - chcete-li být manželkou generála, musíte si vzít vojáka. A to je naprosto pravda. Dobrá žena, která dokáže poslouchat a podporovat svého manžela, mu může pomoci dosáhnout nebývalého úspěchu v životě. Zároveň nemluvíme výhradně o vojenské službě, ale o jakékoli oblasti činnosti, do které se její milovaný ponořil.

Síla ženské energie

Již bylo prokázáno, že ženy mají neuvěřitelně silnou energii. Bohužel ne všichni vědí, jak jej používat. A abych byl upřímný, ne každý ví, jak nasměrovat svou vnitřní energii správným směrem.

Jedním z hlavních tajemství úspěšného využívání skrytých potenciálů ženského těla je dosažení vnitřní rovnováhy. Pouze manžel, který je klidný a sebejistý ve svých vlastních schopnostech, bude schopen správně distribuovat svou energii a neustále s ní „živit“svého společníka.

Hysterické a hašteřivé manželky nikdy nedosáhnou takového výsledku. Naopak, pokud je žena po narození napsána jako Bereginya, strážkyně krbu, zbavuje svého manžela energetické podpory, bude účinek přesně opačný. Muž, který pociťuje nedostatek ženské podpory v rodině, ho určitě půjde hledat jinde. Jedinou otázkou zde je čas.

Kromě toho, pokud dojde k narušení energetické rovnováhy páru, dojde k nerovnováze nejen v manželských vztazích, ale také v podnikatelské sféře. Manžel bude stále častěji dělat chyby v oblasti práce a v průběhu času ho nedostatek ženské energetické podpory povede k vážným kariérním problémům. Co tedy milé dámy dělají, aby svým blízkým poskytly takovou nezbytnou „výživu“? k tomu musíte dodržovat několik velmi jednoduchých pravidel:

Ženský vliv na muže
Ženský vliv na muže
 • Důvěřujte svému muži;
 • Poskytují domácí pohodlí;
 • Najděte společné cíle a zájmy;
 • Ovládejte způsob komunikace;
 • Omezte výkyvy nálady;
 • Zdůrazněte zásluhy manžela.

Obecně to není nic komplikovaného, ale jak ukazuje praxe, dodržování pravidel manžela / manželky může mít neuvěřitelně pozitivní dopad nejen na rodinný život, ale také na obchodní kariéru jeho věřících.

Psychologické triky 2

Abyste mohli správně nasměrovat jednání člověka a zároveň na něj nevyvíjet tlak, musíte se také trochu naučit. V žádném případě byste neměli „zajít příliš daleko“a pokusit se na něj morálně tlačit. Výsledek bude v tomto případě přesně opačný. Naopak, když svému manželovi připustila prvenství v domě, upozorní ho moudrá žena, že je to on, kdo je tak chytrý, odvážný a odvážný, kdo může s jistotou navigovat po rodinné lodi. Pokud žena věří v silné stránky a schopnosti muže, sdělí mu tuto důvěru.

Právě tato sebevědomí je hlavní okolností, díky níž je ženský vliv na muže schopen dělat zázraky. Svým manželům musíte důvěřovat, vážit si je a všemožně je podporovat v jakémkoli úsilí. Je to od jeho manžela, jediného a milovaného, který by měl cítit obrovskou sílu lásky, víry, podpory.

Jak může dívka ovlivnit muže
Jak může dívka ovlivnit muže

Zdroje ženské síly3

Neobvykle silný vliv žen na muže je založen na několika „velrybách“:

 1. Respekt ke svému muži;
 2. Síla myšlení;
 3. Víra;
 4. Důvod;
 5. Čistota;
 6. Tolerance;
 7. Schopnost být flexibilní;
 8. Uzavřené tělo.

V každém z těchto bodů stojí za to se zabývat podrobněji. Hluboká úcta ženy k jejímu milovanému jí dává neobvykle obrovský energetický potenciál. Toto pravidlo by se mělo dodržovat, i když si to manžel plně nezaslouží a nezaslouží si to vůbec. Demonstrace úcty k manželově straně přispívá k tomu, že se projevy úcty projevují ze všech stran - v práci, v kruhu přátel a příbuzných, mezi příbuznými. Navíc i jeho úcta k sobě samému, jeho milovaná přímo závisí na tom, jak moc to od své milované cítí.

Nejhorší pro muže (a to většina z nich potvrzuje) je nakonec pocit zrady jeho spřízněné duše, pocit, že je na druhé straně barikády. Dokonce i starci si všimli skutečnosti, že ženský vliv na muže je tak silný, že moudrá žena vyhraje bez boje.

Ženský vliv
Ženský vliv

Síla myšlenky je založena na schopnosti ženy okamžitě vnímat vše, co se děje na metafyzické úrovni. Psychofyzická povaha ženské povahy v mnoha ohledech předčí psychofyzické schopnosti mužů. Nikdo nepochybuje o tom, že pokud jsou muži většinou fyzicky silnější, pak je ženy na energetické úrovni snadno překonají.

Právě tento podvědomý blázen myšlenek umožňuje nejen ženský vliv na muže, ale také vliv na celý svět. Tento vliv je založen na víře, meditaci, modlitbách, touhách, nadějích a náladách.

Význam takové moci nelze nijak podceňovat. Jako nejspolehlivější štít je schopna chránit muže před největšími potížemi. Známý odborník na Vedas O. G. Torsunov věří, že vojenské bitvy nebojují manželé ve svých smrtelných tělech obdařených fyzickými schopnostmi, ale křehké a bezbranně vypadající ženy, které i ve velké vzdálenosti vytvářejí kolem svého milovaného energetický štít, který ho chrání před zraněním a smrtí.

Víra žen, že vše bude v pořádku, víra ve vlastní pohodu a blahobyt rodiny, vytváří proud silné síly, která chrání její i blízké před nepříjemnými událostmi. To znamená, že pokud skutečně upřímně věří ve všechny dobré věci, najde na sto procent své ztělesnění ve skutečnosti. Poté ho skutečná víra v úspěchy manžela přivede ve skutečném životě k těmto úspěchům. Jak se říká, za každým úspěšným mužem je žena, která mu věří.

Může dívka ovlivnit muže
Může dívka ovlivnit muže

Mysl a moudrost ženy by měla být kombinací poslušnosti a klidu, schopnosti mlčet. Vnitřní moudrost jí pomáhá řešit spory a neshody bez hádek. Není nutné dokazovat, jak správné vytí, třesoucí se vzduchem výkřiky, tím nedosáhnete vůbec ničeho.

Čistota žen, na rozdíl od názoru mnoha, zahrnuje nejen čistotu myšlenek, ale také čistotu vzhledu, oblečení a dokonce i pořádek v domě. Všechny tyto body jsou úzce propojeny. Mimochodem, čistota člověka (vnější i vnitřní) také přímo závisí na strážci krbu. Žádný muž se o sebe nedokáže postarat tak, aby se o něj postarala milující žena.

Tolerance ženy jí umožňuje ignorovat nedostatky jejího muže. Ani jeho špatné návyky by se neměly stát důvodem k hádkám a kazení vzájemné nálady. Ať už řeknete cokoli, nejdůležitější je klid a pohoda v rodině.

Síla flexibility je pro ženy jedinečná. Stejně jako vinná réva se mohou přizpůsobit, pochopit a přijmout pohled člověka. Proces je zároveň tak přirozený, že žádným způsobem nenarušuje ženskou hrdost, neuráží ani neponižuje ženu. Muži zároveň nemají sklon měnit své rozhodnutí. I volání manželky k hlasu rozumu a svědomí, logické úsudky ho nedonutí opustit svůj názor.

Flexibilní a efektivní přístup ke všem kontroverzním problémům, který vám umožní přijmout nevinu vašeho manžela a uznat jeho autoritu, bude fungovat dlouhodobě. Nejdůležitější je nezaměřovat se na skutečnost, že linie chování mu byla uložena a nebyla přijata sama.

Silný vliv dívky na muže
Silný vliv dívky na muže

A nakonec uzavřené ženské tělo. Nadměrné odhalení jejích kouzel je považováno za známku její slabosti. Pohledy upřené na nahou ženu jí berou energii. Mimochodem, krása postupně mizí, protože také přímo závisí na dodávce energie.

Éra žen ve třetím tisíciletí4

Esoterici věří, že ve třetím tisíciletí přichází éra žen, doba sjednocení, harmonického míru a prosperity. Žena, již unavená z experimentů, se vrátí ke svým původním zdrojům, pozná prastarou moudrost a znovu získá své dlouho ztracené postavení. Pochopí svou vlastní podstatu a svůj osud. K tomu již má veškerý potřebný potenciál.

Doporučená: