Kdo By Měl Mít Na Starosti Rodinu A Proč Vede Patriarchát?

Obsah:

Kdo By Měl Mít Na Starosti Rodinu A Proč Vede Patriarchát?
Kdo By Měl Mít Na Starosti Rodinu A Proč Vede Patriarchát?

Video: Kdo By Měl Mít Na Starosti Rodinu A Proč Vede Patriarchát?

Video: Kdo By Měl Mít Na Starosti Rodinu A Proč Vede Patriarchát?
Video: SLUŽBA 2023, Prosinec
Anonim
Mužská nadvláda
Mužská nadvláda

Změny ve vzorcích chování byly v ruské společnosti pozorovány již několik let. Když se podíváte pozorně na Evropu, můžete vidět ještě větší pokrok v obrácení rolí mužů a žen. Dívky od velmi mladého věku se učí, že se můžete stát samostatnou jednotkou a být důležitým členem společnosti na stejné úrovni jako silnější pohlaví.

Obsah článku

  • 1 Příklad ze světa zvířat
  • 2 Jak se chovat jako muž, pokud chce žena stejná práva
  • 3 Jaké vlastnosti oceňuje žena u silného partnera

Patriarchální řád však nadále dominuje světovému společenství i naší vlasti. Mužská dominance ve vztazích je i nadále základem pro budování silné a harmonické rodiny, ačkoli feministická hnutí naberají na obrátkách.

Chtěl bych se dotknout dominantní funkce mužů, ale do tohoto stabilního systému musíme přidat nová fakta. Bez toho se společnost nemůže rozvíjet. Je pro nás důležité pochopit konjunkturu instituce manželství v moderních podmínkách s přihlédnutím ke všem rysům a změnám ve společnosti.

Příklad ze světa zvířat

Muži usilující o patriarchát často tvrdí, že ve zvířecím světě hraje dominantní roli muž, zatímco ženy a děti hrají role, které jim byly přiděleny od přírody. Velmi pohodlná poloha. Prostě řekněte, že jste povinni naslouchat, dodržovat zavedená pravidla a sledovat zamýšlenou cestu, jen proto, že svět byl původně vytvořen tímto způsobem.

Současně ve stejném světě divoké přírody existuje mnoho příkladů, z nichž vyplývá, že rodina je interakcí dvou soběstačných jedinců, kteří si navzájem pomáhají a právě kvůli tomu harmonicky koexistují. Podívejme se na fakta.

Tučňáci

Malí a zábavní ptáci žijící v permafrostu by věděli, že dominance mužů je hlavní cestou při budování vlastní rodiny. Dokud k nim tyto zajímavé myšlenky nedorazí, všechno se děje trochu jinak.

Jakmile samice snáší vajíčka, její výživové rezervy se drasticky snižují a je třeba je doplňovat. Za tímto účelem musí tučňáci jít do oceánu, aby získali jídlo a přežili v drsných klimatických podmínkách.

V této době muž dělá to, co se mnohým lidem nezdá možné. Zhruba řečeno, jde na mateřskou dovolenou. Po několik nejchladnějších měsíců táta tučňáka úzkostlivě líhne budoucí potomky. Zároveň nemá příležitost se vzdálit, protože pak vajíčka vychladnou a děti jednoduše zemřou.

muž se zavázanýma očima dívka
muž se zavázanýma očima dívka

Po vylíhnutí kuřat se matka a otec střídají, aby šli k oceánu lovit ryby, fungovali. Z tohoto důvodu jsou císařští tučňáci považováni za jedny z nejlepších otců ve volné přírodě.

vlci

Ve vlčí smečce je živý projev budování patriarchální rodiny. Po narození potomka nemůže samice opustit úkryt ještě půl roku. V této době samec aktivně získává potravu pro sebe, svou vyvolenou a malá vlčí mláďata. Zároveň se mu daří kontrolovat všechny otázky bezpečnosti a pohodlí své vlastní rodiny.

Arowana

A mezi rybami jsou zástupci mužské dominance. Nestandardní odpovědnost za nosení potomků přebírá zástupce silnějšího pohlaví. Arowané nosí v ústech tisíce potěrů, někdy je pustí, aby si zaplavali, a zajistí, aby se všechny děti vrátily do útulku v bezpečí a zdravé.

Arowanští muži se také vždy zabývají budováním spolehlivého domova pro svou velkou rodinu. Souhlaste s tím, že se jedná o názorný příklad moudrého a starostlivého otce. Nejen, že rozhoduje, ale také dokazuje své dominantní postavení prostřednictvím akce.

dívka u mužů
dívka u mužů

Jak by se měl muž chovat, pokud chce žena stejná práva2

Bez ohledu na to, jak se ženy snaží předvést jako samostatná osoba, schopná činit informovaná rozhodnutí a dosáhnout obrovského úspěchu ve své kariéře, téměř každá z nich doufá, že ve svých srdcích najde silného a spolehlivého partnera.

Vnější brnění ocelové dámy nejčastěji skrývá jemnou a křehkou dívku. Rozhodně chce být podporována, podněcována a chráněna. Žena může dosáhnout pocitu bezpečí pouze ve vztahu se skutečným mužem.

Pokud vaše vyvolená neustále trvá na tom, že potřebuje úplnou rovnost žen a mužů, svobodu jednání a rozhodování, zkuste prokázat svou spolehlivost činy. Když žena cítí, že slova jsou podporována činy, jednoduše se vzdá feministických ideálů a začne naslouchat názoru muže. Nakonec páry dosáhnou úplného porozumění.

Důležité je, že byste neměli jednat asertivně a arogantně. Skutečnost, že jste muž a ona je slabá žena, vám nedává privilegium vnucovat své postavení a nutit ji, aby plnila určitou roli.

Mužská dominance často může unaveného vyvolit. Každý člověk je jednotlivec. Každý z nás potřebuje volný čas a osobní prostor pro své oblíbené činnosti, koníčky nebo obvyklou relaxaci s knihou na gauči. Pokud muž, který neprokázal živé příklady svého bohatství a důstojnosti, začne hrubě porušovat osobní hranice ženy, bude bojovat za své právo na volný čas a sebeurčení.

dívka líbá mužskou ruku
dívka líbá mužskou ruku

Není nutné dominovat primitivními metodami, bušit pěstí do stolu a hádat se s pěnou u úst. Existuje mnohem více humánních a účinných metod. Například dobře strukturovaný dialog s milovanou osobou, během kterého je jako jedna z možností nabízena pozice muže. Dále záleží na vás, zda ji její manžel přijme, nebo se rozhodne udělat vše po svém.

Často můžete slyšet prohlášení o ženské moudrosti a mazanosti, které pomáhají tlačit partnera k určitým krokům a činům. Muž se tedy může naučit také mistrovské manipulace. Nejen slabšího pohlaví se může zúčastnit tematických školení o budování harmonických vztahů lásky a přátelství. Berte to na vědomí a neváhejte se uchýlit ke studiu různých psychologických technik v rodinném životě.

Jaké vlastnosti oceňuje žena u silného partnera?

Silnější pohlaví se tak jmenuje nejen kvůli nadřazenosti, pokud jde o vytrvalost nebo kondici. Síla je tam, mysl není nutná. Tato fráze nenápadně dělá legraci ze skutečnosti, že mnoho mužů jednoduše odmítá přemýšlet o tom, jak získat srdce svého vyvoleného. Je pro ně mnohem snazší prokázat svou autoritu, charakter, než se uchýlit ke studiu a rozvoji vlastností, které přitahují ženy.

Podle mnoha studií tedy vyšlo najevo, jaké vlastnosti by měl mít alfa samec, aby se žena uvolnila a bez otázek mu poskytla hlavní roli v rodině.

Spolehlivý

Kolik lidí se setká, ale jen málo z nich má tu čest stát se skutečnou hlavou rodiny. Žena si vybere někoho, kdo nemluví, ale mluví. Je skvělé poslouchat komplimenty a sliby, ale je ještě lepší, když vám vybraný pomůže odvézt babičku do nemocnice, podpoří vás slovem v těžkých dobách a přijde na druhou stranu města v 1 hodinu ráno, aby opravil rozbité auto.

Mužská nadvláda
Mužská nadvláda

O finanční složce se zde nemluví. Dívky oceňují, když chlapi plní své sliby. Věnujte pozornost slovům a analyzujte je.

Odpovědný

A mezi muži jsou líné balaboly. Mohou si domluvit schůzku a zavolat za půl hodiny s informacemi o nepředvídaných potížích. Mužská nadvláda je pro tyto lidi nedosažitelným vrcholem.

Jak může žena důvěřovat svému společníkovi, když rozhodně odmítá převzít jakoukoli odpovědnost. Okamžitě se vplížily myšlenky na budoucí rodinu a potomky. Pokud člověk dokáže skórovat v maličkostech, jak s ním můžete počítat v pozdějším životě.

Umírněný

Jednou z vlastností, které silnější sexuální hodnoty u slabých mají, je schopnost ovládat emoce. Dívky jsou mnohem náchylnější k výkyvům nálad. Existují však i muži, kteří se nekontrolují a občas hněvají. Žena je okamžitě ztracena. Co dělat, protože to rozhodně není mužský model chování.

Co když na mě dnes křičí kvůli neumytému nádobí v dřezu a zítra nebude schopen ovládnout své emoce a použít sílu svých slov? Jak vychovávat děti, pokud na ně otec kvůli sebemenšímu přestupku pravidelně zvyšuje hlas. Úspěšní muži mají tendenci být zdrženliví a klidní. Ženy tedy chápou, že i za obtížných okolností bude schopen zachovat chladnou mysl a najít nejúspěšnější způsob řešení problémového problému.

Mužská nadvláda
Mužská nadvláda

Rozvíjející se

Chcete-li se stát hlavou rodiny, musíte se vyvíjet různými směry. Mluvíme o pracovních okamžicích, koníčcích, psychologii rodinných vztahů. Možná ne všichni muži jsou připraveni si to přiznat sami, ale ženy důvěřují odpovědnosti za sebe a své děti pouze těm, kteří se hodně učí a mohou učit.

Zároveň byste si neměli myslet, že můžete přestat, když dosáhnete úspěchu ve své kariéře. Žena nebude plně respektovat muže, pokud přijde z práce pokaždé unavený, bude vyžadovat večeři v obývacím pokoji, lehne si na pohovku a otevře pivo. Samozřejmě každý občas potřebujeme takový líný a bezmyšlenkovitý odpočinek.

Nechci se však radit s člověkem, který tímto způsobem doslova tráví každý večer. Nemůžete se obrátit ani na problémy - v reakci na to uslyšíte dlouhou tirádu o univerzální únavě a nedostatku touhy pomoci.

Tato nuance je často špatná pro vztah mezi otci a dětmi. Pro dítě je otec ideální, člověk, který ví ještě víc než všechno na tomto světě. Když dítě dostane nesrozumitelnou odpověď nebo dokonce mlčí na další otázku, iluze se zhroutí.

Mužská nadvláda
Mužská nadvláda

Autorita otce je nejdůležitějším úkolem při budování rodiny. Nezáleží na tom, jaký je váš vztahový model. I partneři se stejnými právy by měli být zapojeni do budování jejich image v očích svých potomků. Pokud otec vždy pokrčí rameny a nadále sleduje zprávy na federálním kanálu, jde dítě k matce.

Často věnuje pozornost, je láskyplná a bez odpovědi nepošle na procházku. Takto začíná zaujatost, dominantní postavení se přesouvá směrem k manželce, která pro dítě působí jako větší autorita než zaneprázdněný a unavený otec.

Pozorný

Rád bych poznamenal, že všechny parametry jsou vybrány z výsledků sociologického výzkumu a nejsou převzaty ze stropu. Pozornost vůči své ženě je velmi důležitou součástí vztahu mezi pohlavími.

Nejde o rozmary. Je opravdu důležité si všimnout všech, i těch bezvýznamných, změn v chování vaší milované manželky. Mnoho rodinných dramat se lze vyhnout tím, že se naučíte věnovat dostatek času a pozornosti svému druhému.

muž dominuje
muž dominuje

Cílevědomost

Mužská dominance ve vztazích je možná pouze tehdy, když si hlava rodiny stanoví možné cíle a usiluje o jejich dosažení co nejdříve. Je těžké sledovat člověka, který se ještě nerozhodl, kam chce přijít. Žena analyzuje mnoho možných rizik a vyhlídek. Dávat svůj život pod ochranu nezasvěceného muže je hloupá ztráta času.

Lidé, kteří nemají v životě jasné postoje, si nejčastěji nechtějí připustit, že vinu za jejich neúspěchy leží zcela na jejich vlastních bedrech. V rodinách dochází ke skandálům a vážným neshodám, lidé se snaží výsledky svých činů posunout nebo naopak pasivitu na ramena svého druhého manžela.

Je také důležité spolu mluvit. Plnohodnotný člověk bez psychických problémů pravděpodobně nebude souhlasit, že bude následovat zamýšlenou cestu vývoje, pokud mu nebude podrobně řečeno, jak je postavena, pro kterou je nutné se tímto způsobem pohybovat. Marně muži věří, že jejich dominantní role zahrnuje další možnost „tiché poslušnosti“v ženské hlavě.

Mužská dominance ve 21. století je tedy tradiční formou budování mezilidských vztahů. Ve společnosti však dochází ke globálním změnám, které by bylo pošetilé ignorovat.

Mužská nadvláda
Mužská nadvláda

Ženy nejsou úspěšné jen jako matky nebo ženy v domácnosti. Aktivně se vyjadřují ve všech sférách sociální činnosti, mohou soutěžit za rovných podmínek s muži v profesích, kde si je bylo dříve těžké představit.

Abychom se cítili jako vůdce rodiny a získali souhlas žen, je nutné ne požadovat, ale vyjednávat. Použití nových technik při budování dialogu, systémy vlivu na jeho druhou polovinu, pečlivé manipulace - to vše pomůže člověku cítit se jako skutečný vůdce smečky.

A jak si udržet lásku a přenášet ji po celý život, se dozvíte z našeho dalšího článku. Mějte však na paměti - výsledek vyžaduje práci obou partnerů!

Doporučená: